Hvem skal med?

Når du skal holde en børnefødselsdag er en af de første ting, du skal finde ud af, hvem der skal med. Hvor mange børn drejer det sig om.

Går barnet i børnehave, skal man gøre op med sig selv: Skal alle børn med? Kun børnene på barnets stue? Både piger og drenge? Er det første gang man holder en børnefødselsdag, kan det være en god idé at spørge børnehavens pædagoger om, om de har en måde, de plejer at holde børnenes fødselsdage på. Måske børnene normalt er opdelt i grupper, så det giver sig selv, hvem der skal med.

Går barnet i skole, skal man gøre sig nogenlunde samme tanker som ved børnehavebørnene. Her kan det dog være en god idé at tale med barnets klasselære, som måske ved, om der på forældremøder er aftalt noget om børnefødselsdage.

Når man har fundet ud af, hvilke børn der skal med til børnefødselsdagen, så skal man finde ud af, hvad man gør med invitationer. Skal alle børn have en, eller er det nok kun at have en enkelt invitation med, som så kan hænge på den fælles opslagstavle? Igen er det her en god idé at tale med enten pædagoger eller klasselære, som kan fortælle, hvad der er normalt for netop jeres børnehave/skole.

Der har de senere år desværre været for mange eksempler på børnefødselsdage hvor der ikke er dukket nogen op. Det er for dårligt, og alle forældre bør sikre en rettidig tilbagemelding så barnet er klar over hvor mange der kommer. Så er det i det mindste muligt at undgå helt tragiske begivenheder. Bedst vil det være hvis alle dukkede op og var med til at fejre barnet.