Sækkeløb til fødselsdag

Fungerer bedst udenfor, med mindre i har meget plads indenfor. Men det gælder om at hoppe i en sæk hurtigst muligt fra start til slut.

Alderstrin

6 år og op

Hvad skal der bruges

Minimum 2 sække, eventuelt i lærred eller hvis det kniber kan der bruges papirsække, som dog ikke holder så længe.

Sådan leges sækkeløb

Find en græs mark eller en god lang stue eller gang hvor børnene kan opstilles ved siden af hinanden. 5-10-20 meter væk laves en målstreg. Herefter sættes deltagerne i gang, og vinderen er den der kommer først over målstregen. Det kan laves i et cup format hvor der i hver runde går 1 eller 2 deltager videre til næste runde.

Alternativer

Der er mange muligheder, men ved større børn kan der være indbyggede forhindringer, f.eks. at der laves slalom porte børnene skal gennem, eller porte børnene skal trille eller kravle under.

Sækkeløb kan også indgå som en olympiade af forskellige discipliner børnene skal gennem i løbet af dagen, og så får de point efter hver aktivitet.